Sağlık Taraması

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesine göre işveren; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.

İşveren, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Bu kapsamda DORUK OSGB  olarak çalışanlarınızın sağlık taramalarının yapılması için aşağıdaki hizmetleri veriyoruz.

- Röntgen Filmi ve Pnömokonyoz Okuma Hizmetleri

- İşitme Testi (Odyometrik Test)

- Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

- Elektrokardiyografi (EKG)

- Kan Sayımı (Hemogram)

- Göz Muayenesi

- Tam İdrar Tahlili

- Karaciğer Fonksiyon Testleri (Ast, Alt, Ggt)

- İdrarda/Kanda Kurşun, Toluen, Feneol

- Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri

- İşe Giriş/Periyodik Muayene Raporunun Düzenlenmesi

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.