İlkyardım Eğitimi

İlkyardım;

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye,

Olay yerinde,
Sağlık personeli gelinceye kadar,
Durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla,
Tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki olanaklar ile yapılan İLAÇSIZ uygulamalardır.


İlk Yardımın Öncelikli Amaçları
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
İyileştirmeyi kolaylaştırmak.


İlk Yardım Temel Uygulamaları: İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma (KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.
 

Firmanız;

  • Az Tehlikeli sınıf ise 20 kişiye kadar 1 kişinin,
  • Tehlikeli Sınıf ise 15 kişiye kadar 1 kişinin,
  • Çok Tehlikeli Sınıf ise 10 kişiye kadar 1 kişinin İlkyardım Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

 

Belge Geçerliliğine Dikkat!

İlkyardım belgesi geçerlilik süresi 3 yıldır. Yetki belgenizin geçerlilik süresi dolduğunda alınan eğitimin yarı saati olacak şekilde eğitim tekrar düzenlenir. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi almanız zorunludur. 
Yani güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.


Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK ŞARTIYLA Ve 18 YAŞINI DOLDURMAK KAYDIYLA İLKYARDIMCI OLABİLİRSİNİZ…

Sadece resim ve kimlik fotokopisiyle eğitim alabilirsiniz.

 

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.