İşyeri Ortam Ölçümleri

Çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak amacıyla işveren tarafından mevzuatın zorunlu kıldığı ölçüm test ve analizleri yapmak, yaptırmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda işveren; aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

İş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırılması zorunludur. DORUK OSGB olarak, bu sorumluluğun yerine getirilmesi için aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

Aydınlatma Ölçümleri ve Haritalarının Hazırlanması
- Gürültü Ölçümleri ve Haritalarının Hazırlanması
- Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
- Kişisel Titreşim Ölçümleri (El-Kol-Tüm Vücut)
- Termal Konfor Ölçümleri (Sıcaklık-Nem-Hava Akım Hızı)
- Gaz Ölçümleri
- VOC Ölçümleri
- Toz Ölçümleri
- Kişisel Toz Ölçümleri

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.