Diğer Eğitimler

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİ

Mesleki yeterlilik belgesi; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Bu kişilerin çalıştırılmasının tespiti halinde ise idari para cezası uygulanmaktadır.

DORUK,  bu kapsamda çalışanlarınızın alması gereken mesleki yeterlilik belgelerini tamamlamak üzere çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte çalışma tanımı sayısal değerden ibaret olmayıp, Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte yer alana bir diğer husus ise çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilmesidir.

Çalışanlarınıza teorik ve uygulamalı yüksekte çalışma eğitimlerinin, alanında uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından verilerek belgelendirilmesi sürecinde çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

Yangın eğitimi, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ile “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”  kapsamında yılda en az bir defa olmak üzere tekrarlanması ve kayıt altına alınması zorunlu olan eğitimdir.

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

Arama, kurtarma ve tahliye,

- Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

Temel yangın eğitimi; işletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini ve bu işlemlere ait talimatları içermektedir.

Yangın eğitimi ve tatbikatlar, eğitmenlerimiz tarafından yapılarak oluşturulan raporlar dosya halinde teslim edilmektedir.

UZAKTAN EĞİTİM

Mevzuata göre işyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç, çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebilir.

Yönetmeliklere, mevzuata uygun ve güncel şekilde hazırlanmış, internet bağlantısı olan bilgisayar, tablet ve telefonla kolay kullanım sağlayan uzaktan eğitim sistemimiz ile hizmet vermekteyiz.

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.