Acil Durum Eylem Planı

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan “Acil Durum Planı” olarak tanımlanmaktadır. Bu plan, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Madde 12’ye göre acil durum planı asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir;

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi

ç) Belirlenen acil durumlar

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Bu durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

İşyerlerinde, acil durum eylem planının mevzuattaki hususlar dahilinde hazırlanması ve güncellenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerimiz ile hizmet vermekteyiz.

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.