Kimyasalların Kaydı Hizmeti

KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

KKDİK'in temel amaçları;

 • İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.
 • Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak.
 • Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
 • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.

KKDİK yönetmeliği dahilinde verdiğimiz hizmetlerimiz;

 • Kayıt dosyası hazırlama,
 • KKDİK kapsamındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • KKDİK kapsamındaki maddeler için tüm süreci yönetilmesi,
 • Kimyasal madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Kimyasal güvenlik raporu hazırlama hizmetler,
 • Kayıt dosyalarının hazırlanması ve KKDIK kapsamında derlenmesi,
 • Kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından kayıt dosyasının Kimyasala Kayıt Sistemine (KKS) yüklenmesi,
 • KKDIK Yönetmeliği kapsamında madde envanterinin oluşturulması,
 • Kayıt sistemine yüklenen bilgilerinin bakanlık onayı onayının kontrolünün gerçekleştirilmesi,
 • Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi (Şirket içi eğitim ve genel katılıma açık eğitimi)

Doruk  Çevre olarak, KKDİK ve REACH yönetmeliği kapsamına uyum sürecinde size yol göstermekteyiz.

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.