İzin ve Lisans Hizmetleri

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularını içeren izin demektir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğine göre çevre izni – çevre izin ve lisansları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren online bir uygulamadır. Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni olarak ‘Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı’ başlığı altında toplanmıştır.

Çevre izin belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir.

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.