Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim

Hem yenilikçiliğe, gençliğe ve değişime, hem de deneyime önem vermek. İnsanlığın ve şirketimizin kültürel birikiminden yararlanarak ilerlemek.

Toplum ve Müşteri Odaklılık

Bir zorlama olarak değil ama birlikte yaşamanın gereği olarak topluma karşı sorumluluk; müşterimize hizmet sürekliliği, faaliyetlerimizin hedefinin mutlaka müşterilerimize dönük olması.

Çevreye Duyarlılık

Dünyayı torunlarımızdan ödünç aldığımızın bilincinde olmak. Sürdürülebilir bir kalkınma için çalışmak.

 

Bütünsel yaklaşım

Sadece ağaçları değil ormanı görmek, sadece bir kesimi değil tüm kesimleri göz önüne almak

Dayanışma ve Paylaşım

Ben değil, biz yaklaşımı. İyi ve kötü günde bir arada olmak.

Üretkenlik, Kaynak Yönetimi ve Verimlilik

Emeği, zamanı ve kaynakları akılcı ve verimli kullanarak yüksek katma değer üretmek