Yatırım Teşviği Hizmetleri

GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA DESTEKLER

1. KDV İstisnası: Yurtiçinden temin edilecek makine teçhizat için %18 oranındaki KDV tutarı ödenmeyecektir. KDV istisnası yalnızca onaylı makine teçhizat listesinde yer alan makine ve teçhizata uygulanacaktır.

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthal temin edilecek makine teçhizata hem KDV hem de Gümrük Vergisi ödenmeyecektir. * Yerli kullanılmış makine teçhizatın teşvik kapsamına alınması mümkün olmamakta, yalnızca ithal kullanılmış makine teçhizatın teşvik kapsamına alınması mümkündür.

3. KDV İadesi: 2021 yılı içerisinde yapılacak bina inşaat harcamalarına ilişkin KDV tutarı yıl sonunda ilgili vergi dairesi tarafından mahsuplaşma usulüyle iade edilecektir.

ÖNCELİKLİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA DESTEKLER

1. KDV İstisnası: Yurtiçinden temin edilecek makine teçhizat için %18 oranındaki KDV tutarı ödenmeyecektir. KDV istisnası yalnızca onaylı makine teçhizat listesinde yer alan makine ve teçhizata uygulanacaktır.

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthal temin edilecek makine teçhizata hem KDV hem de Gümrük Vergisi ödenmeyecektir. * Yerli kullanılmış makine teçhizatın teşvik kapsamına alınması mümkün olmamakta, yalnızca ithal kullanılmış makine teçhizatın teşvik kapsamına alınması mümkündür.

3. Vergi İndirimi: Toplam sabit yatırım tutarının %40'ının kurumlar vergisinden düşülmesi şeklinde uygulanır. Süre sınırı bulunmaz, tutar sınırı ile uygulanır.

4. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım kapsamında gerçekleşen istihdama ilişkin SGK primlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmından 7 yıl boyunca muafiyet sağlanmaktadır.

5. Faiz Desteği: Yatırım kredisi kullanılması halinde kredi faizinin ya da kar payının 5 puanının desteklenmesi şeklinde uygulanır.

6. KDV İadesi: 2021 yılı içerisinde yapılacak bina inşaat harcamalarına ilişkin KDV tutarı yıl sonunda ilgili vergi dairesi tarafından mahsuplaşma usulüyle iade edilecektir

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.