Atık Müşavirliği

Günümüzde nüfus ve kentleşmenin hızla artışı, endüstriyel üretim faaliyetlerinin gelişmesi ve tarımsal aktiviteler temiz su kaynaklarının olan ihtiyacı artırmakta ve mevcut su kaynaklarının korunmasını zorunlu kılmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri su kaynaklarında kirliliğin azaltılması ve önlenmesi için büyük önem taşımaktadır. Kentleşme ve sanayiye bağlı artan atıksu oluşumu daha etkin ve verimli çalışan arıtma tesislerine ihtiyacı artırmaktadır.

Atıksu, evsel ve  endüstriyel faaliyet  sonrasında ortaya  çıkan ve mevzuatlarla  kontrol altına  alınmaya  çalışılan çevre kirliliği faktörlerindendir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  gereğince  atıksu  oluşturan  tesisler  bulundukları  bölge ve atıksuyu deşarj edecekleri yere göre Atıksu Arıtma ve Ön Arıtma Sistemi kurarak çevreye etkisini kontrol altına almak zorundadır.

Su  kaynaklarının  giderek  azalması ve bu  doğrultuda var olan  temiz  su  kaynaklarının korunması  amacıyla  yürürlükte  olan ilgili yönetmelikler kapsamında sunduğumuz hizmetler;

  • Periyodik Bakım Hizmetleri
  • Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi Eğitim Hizmetleri
  • Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması ve İlgili Kuruma Onaylatılması
  • Arıtma Kimyasalları Tedariki (Demir-3-Klorür, Kostik Soda, Sülfürik Asit, Hidroklorik Asit, Anyonik ve Katyonik Polielektrolit vb.)

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.