HAKKIMIZDA

Doruk Çevre Teknolojileri İş Sağlığı ve Güvenliği firması olarak Çevre Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında firmaların isteklerine cevap verebilmek için Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik hizmetleri vermekteyiz.

Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışması vazgeçilmezdir. Bu nedenle İşveren işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlüdür. Şirketimiz bu konularda gerekli çalışmaları yapabilmek için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” yetki belgesi ile yetkilendirilmiştir. Şirketimiz bünyesinde bulunan İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Sağlık Personelleri ile tesislerin ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine cevap vermekteyiz.

Çevrenin korunmasında ve geliştirilmesinde ki sorumluluğunun bilincinde olan şirketimiz, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi” ile yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda tesislerin çevre mevzuatında yer alan izin ve lisans süreçleri, çevresel yatırımların yönlendirilmesi, atık yönetimi kapsamında çevre danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Şirketimizin çalışma alanları içerisinde anlaşmalı ve yetkili laboratuvarlar tarafından yapılan emisyon, hava kalitesi, gürültü ve endüstriyel hijyen ölçüm ve analiz çalışmalarının organizasyonu, hazırlanan raporların ilgili mevzuata göre kontrolü ve değerlendirilmesi de bulunmaktadır.